Chính sách bảo hành Xưởng Gốm Việt

Xưởng Gốm Việt bảo hành tất cả sản phẩm sai sót trong quá trình , sản xuất và vận chuyển tới tay khách hàng

Những sản phẩm không đạt yêu cầu như trong market hay đơn đặt hàng Xưởng Gốm Việt chịu trách nhiệm