Công ty tnhh xưởng gốm việt
In chữ lên bộ ấm chén đẹp
hình ảnh xưởng sản xuất gốm việt

bộ trà vẽ tay xưởng gốm việt
Phương thức để quảng bá và nhận diện thương hiệu
Được sử dụng làm những món quà tặng ý nghĩa
lo hoa ke chi vang
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ tay đẹp mắt
Phương thức để quảng bá và nhận diện thương hiệu
Được sử dụng làm những món quà tặng ý nghĩa

Ly sứ trắng Xem đầy đủ