Cung cấp quà tặng Đại Hội Đảng Bộ các cấp giá sỉ tận xưởng

Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với ý nghĩa to lớn này, yêu cầu mọi khâu chuẩn bị tổ chức phải […]

0915.599.363
Zalo