Cung cấp quà tặng Đại Hội Đảng Bộ các cấp giá sỉ tận xưởng

qua-tang-dai-hoi-dang-22-1-55

Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó khâu chuẩn bị quà tặng Đại Hội Đảng dành tặng đại biểu cần […]

0915.599.363
Zalo